Liên hệ

Trường THCS Phố Cáo

Địa chỉ: Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Cúc
Điện thoại: 0945531017

Email: