Đại hội công đoàn cơ sở

Tháng Mười 27, 2017 8:47 chiều

Ngày 25 tháng 10 năm 2017 trường THCS Phố Cáo tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kì 2017 -2022.

Picture 227 Picture 230 Picture 228 Picture 218