Giới thiệu

Trường THCS Phố Cáo được thành lập từ năm 2006.

3