20171114_155105

Đại hội chi bộ trường THCS Phố Cáo

Ngày 14/11/2017 Chi bộ 23 trường THCS Phố Cáo đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020. Tại đại hội chi bộ đã bầu ra đồng chí Nguyễn Thị Cúc giữ chức danh bí thư chi bộ,…